Aktualności
Olsztyn

STEAM - nasze rozumienie metodologii

15 mar 2023
2 min czytania

STEAM, czyli połączenie nauki (Science), technologii (Technology), inżynierii (Engineering), sztuki (Art) oraz matematyki (Mathematics), to kluczowy filar naszego projektu Pracowni Aktywnego Korzystania z Technologii (PAKT) w Olsztynie.

Od samego początku ścieżki edukacji formalnej uczymy się, że świat składa się z określonych kategorii. Mamy osobne lekcje matematyki, języka angielskiego, historii czy fizyki. Jednak w dorosłym życiu zaczynamy dostrzegać, że rzeczywistość nie jest tak podzielona, a różne dziedziny przenikają się w życiu codziennym i zawodowym. Współczesny świat wymaga od nas nie tylko twardych umiejętności, ale także kreatywności, zdolności do pracy w zespole i innowacyjności. Tych cech nie można wykształcić jedynie poprzez rutynowe działania i rozwiązywanie zadań. Jeśli chcemy wychować przyszłych innowatorów_ki i liderów_ki, którzy zmierzą się z wyzwaniami klimatycznymi czy medycznymi, musimy stawiać na STEAM.

STEAM, czyli połączenie nauki (Science), technologii (Technology), inżynierii (Engineering), sztuki (Art) oraz matematyki (Mathematics), to kluczowy filar naszego projektu Pracowni Aktywnego Korzystania z Technologii (PAKT) w Olsztynie. Jego ideą jest stworzenie nowoczesnych przestrzeni edukacyjnych, które będą prowadzić warsztaty w oparciu o metodologię STEAM. Według naszych partnerów i inicjatorów projektu, a także nas samych, interdyscyplinarność, krytyczne myślenie i zdolność do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem nowych technologii są kluczowymi umiejętnościami na przyszłość.

STEAM w praktyce oznacza działanie.

Nasze warsztaty nie ograniczają się jedynie do teorii, ale skupiają się na osobistym doświadczeniu uczestników. Pozwalamy im eksperymentować, projektować, testować i próbować. Czasem popełniają błędy, ale to właśnie z nich się najwięcej uczymy. Każde zajęcia opierają się na rozwiązywaniu konkretnych problemów, które mają związek z realnymi wyzwaniami. Dla naszych uczestników_czek mogą to być projekty z zakresu ochrony środowiska, programowanie czy produkcja filmów reklamowych.

Rolą nauczyciela_ki czy edukatora_ki w metodologii STEAM jest wspieranie. Unikamy dyktowania rozwiązań, a zamiast tego dajemy uczestnikom_czkom swobodę działania. Wspieramy je, wskazujemy kierunek, ale to one i oni podejmują decyzje i rozwiązują problemy. Efekty są ważne, ale to proces sam w sobie ma największą wartość. W naszych warsztatach uczestnicy_czki pracują w grupach, ucząc się od siebie nawzajem i rozwijając umiejętności miękkie, takie jak praca zespołowa i komunikacja.

Działania oparte na metodologii STEAM pozwalają uczestnikom_czkom poczuć się sprawczymi i kompetentnymi. Podejmują wyzwania, szukają rozwiązań i czerpią radość z samodzielnego tworzenia. Każde zajęcia przynoszą nie tylko zdobycie wiedzy, ale także wzmacniają poczucie własnej wartości i pewności siebie.

Można wiele pisać o metodologii STEAM, ale najlepiej przekonać się o jej sile w praktyce. W Robisz.to i w Pracowni Aktywnego Korzystania z Technologii w Olsztynie organizujemy warsztaty metodyczne dla osób pracujących w edukacji. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, by razem odkrywać świat STEAMu i doświadczać nowych możliwości edukacyjnych.