Projekty
Zakończone

PAKT

12 maj 2023
2 min czytania

Tytuł Projektu: Projekt Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii – PAKT.
Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.
Cel projektu: stworzenie Pracowni Aktywnego Korzystania z Technologii (PAKT) - nowatorskich pracowni cyfrowych w formie stacjonarnej i mobilnej z ofertą warsztatów i szkoleń z kompetencji cyfrowych
Okres realizacji: IV 2022- XII 2023 r.
Całkowita wartość projektu: 33 188 450,00 PLN
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 28 087 385,22 PLN
Kwota dofinansowania ze środków Budżetu Państwa: 5 101 064,78 PLN

Projekt PAKT jest realizowany przez konsorcjum w składzie: Centrum Projektów Polska Cyfrowa (lider), Politechnika Łódzka, Stowarzyszenie „Robisz to” oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

Opis projektu:

Projekt przewiduje stworzenie koncepcji Pracowni Aktywnego Korzystania z Technologii (PAKT) - nowatorskiej pracowni cyfrowej w formie stacjonarnej i mobilnej z ofertą warsztatów i szkoleń z kompetencji cyfrowych, co wpisuje się w zakres interwencji Osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.
Grupą docelową będą uczniowie, nauczyciele i osoby dorosłe.
Celem PAKT jest:

  • umożliwienie uczniom kontaktu z nowoczesnymi technologiami i zachęcenie do wyboru ścieżki kariery w branży ICT,
  • stworzenie przez nauczycieli koncepcji zajęć w szkołach w oparciu o szkolenia w pracowniach oraz podnoszenie kwalifikacji lub przekwalifikowanie się osób dorosłych i zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy w Polsce i Europie.

W ramach PAKT zakłada się stworzenie 4 pracowni stacjonarnych i 4 mobilnych. Projekt przyczyni się do stworzenia sieci edukatorów i wyspecjalizowanych pracowni z wypracowaną ścieżką dydaktyczną – schematem możliwym do zastosowania w kolejnych miejscach w Polsce. W ramach działań projektowych powstają 4 Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii – PAKT – w Łodzi, Tarnowie, Olsztynie i Wrocławiu.

Idea uruchomienia pilotażowych pracowni PAKT wpisuje się w potrzeby polskiej gospodarki w kontekście wyzwań XXI wieku, czyli tworzenia przestrzeni edukacyjnych, w których będzie można rozwijać kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, umiejętność współpracy oraz konkretne umiejętności techniczne, wykorzystując technologię.

Pracownie będą miejscem organizacji warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych opartych na pracy problemowej, projektowej oraz trzech wiodących ścieżkach – STEAM, robotyka/programowanie i multimedia.

Grupą odbiorców będą również nauczyciele, dla których poprowadzone zostaną warsztaty stacjonarne, wydarzenia on-line, a także powstanie szereg praktycznych materiałów edukacyjnych.
Celem działań jest upowszechnianie idei edukacji nastawionej na rozwój kompetencji przekrojowych, możliwej do aplikowania również w warunkach szkolnych.