Projekty
Warszawa
Dorośli

FABLABy - nowe technologie w edukacji dorosłych

28 paź 2022
1 min czytania

Projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej - Program Erasmus+.


Projekt trwa 34 miesiące (01-11-2019 - 31-08-2022) i skupia 6 partnerów:
- Warsztaty Kultury (Lublin, Polska) - koordynator projektu
- Cooperative Artefacts (Orlean, Francja)
- Buinho Associação (Messejana, Portugalia)
- Aalto Fablab (Espoo, Finlandia)
- Fab Lab Reykjavík (Reykjavík, Islandia)
- Stowarzyszenie Robisz.to (Warszawa, Polska)


Celem ogólnym projektu jest rozpoznanie i podzielenie się dobrymi praktykami w zakresie prowadzenia edukacji w obszarze nowych technologii dla dorosłych z wykorzystaniem koncepcji pracy w fablabie.

Cele szczegółowe:
- wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy organizacjami z różnych krajów europejskich, funkcjonującymi jako fablaby/medialaby/makerspace, w zakresie nauczania dorosłych nowych technologii;
- wymiana know-how w zakresie metodyki nauczania (metody i praktyki edukacyjne) nowych technologii;
- zbadanie sposobu zastosowania koncepcji fablabów w edukacji dorosłych;
- rozwój zawodowy osób pracujących w fablabach
- wzmocnienie ich umiejętności i kompetencji jako edukatorów dorosłych;
- wzmocnienie współpracy i sieciowania fablabów w Europie;
- badania porównawcze dotyczące nauczania nowych technologii w edukacji pozaformalnej w różnych krajach europejskich;
- wzmocnienie międzynarodowego wymiaru organizacji uczestniczących w projekcie.


Informacje odnośnie projektu można znaleźć na stronie: https://fablabserasmus.eu/.

Zachęcamy też do zapoznania się z publikacją projektową:
https://drive.google.com/file/d/1hrJMRQ7upGbql0dhTQztj6JJzXNPEkAX/view

Zachęcamy też do zapoznania się z kwestionariuszem, wykorzystanym podczas procesu tworzenia publikacji
https://drive.google.com/file/d/1rcqNmrN_tCTIfFjJrsGBQDDIUmpx6EJ6/view

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.