Aktualności
Olsztyn

Czy ten artykuł mogła napisać sztuczna inteligencja? O włączeniu AI do procesu twórczego i nauczania.

29 lis 2023
4 min czytania

Sztuczna Inteligencja w kontekście kreatywności otwiera przed nami nieznane przestrzenie. Od generowania tekstu po sztukę - algorytmy stają się partnerami w procesie twórczym. Jednakże, czy to oznacza, że maszyny mogą zastąpić ludzką kreatywność? W kontekście tworzenia tekstu czy grafik, coraz częściej pojawiają się pytania: czy to, co czytamy/widzimy, mogła stworzyć maszyna? Czy możemy mieć pewność, że artykuł, który czytamy, nie jest dziełem algorytmu?

Sztuczna Inteligencja (artificial intelligence – AI) to pojęcie odnoszące się do systemów lub programów komputerowych zdolnych do wykonywania zadań, które zwykle wymagają ludzkiego myślenia i inteligencji. AI ma na celu tworzenie maszyn, które mogą samodzielnie uczyć się, rozumieć, przetwarzać informacje, podejmować decyzje oraz dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia.

Jak to działa w skrócie? Jakie mechanizmy pozwalają AI być tak potężnym narzędziem? Uczenie maszynowe (Machine Learning) czyli rozwijanie algorytmów, pozwala  maszynom na naukę, a przetwarzanie Języka Naturalnego (NLP) umożliwia im zrozumienie, interpretowanie i generowanie ludzkiego języka. Dzięki zdolności do analizy obrazów i wideo AI może rozpoznawać obiekty, a analizując ogromne ilości danych może nawet pomagać w podejmowaniu decyzji. Sztuczna inteligencja obejmuje różnorodne technologie i metody, które ewoluują wraz z postępem technologicznym, wspomagając coraz więcej dziedzin życia.

Najpopularniejsze Narzędzia z AI

W dzisiejszym dynamicznym środowisku technologicznym istnieje wiele popularnych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji (AI), które znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach.

Poniżej kilka najbardziej popularnych narzędzi z AI:

ChatGPT to zaawansowany model językowy GPT (Generative Pre-trained Transformer), którego celem jest generowanie ludzkopodobnych odpowiedzi na tekstowe zapytania. Midjourney to narzędzie do tworzenia unikalnych i artystycznych dzieł na podstawie instrukcji użytkowników.

DALL-E 2 specjalizuje się w tworzeniu realistycznych obrazów na podstawie opisów tekstowych, w tym np. opowiadań czy poezji.

TensorFlow to otwarta platforma do uczenia maszynowego z bogatą dokumentacją i wsparciem dla najnowszych technologii.

PyTorch to kolejna popularna biblioteka do uczenia maszynowego powszechnie używana wśród badaczy i praktyków sztucznej inteligencji.

IBM Watson jest jednym z najbardziej zaawansowanych i kompleksowych systemów sztucznej inteligencji dostępnych na rynku. Znalazł zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak opieka zdrowotna, finanse, edukacja, marketing czy przemysł.

Narzędzia te stanowią jedynie wierzchołek góry lodowej wykorzystania sztucznej inteligencji. O ich skuteczności i popularności decyduje zdolność do rozwiązywania konkretnych problemów oraz dostosowanie do potrzeb różnych dziedzin i branż.

Jak twórczo pracować z użyciem AI

Twórcza praca z użyciem sztucznej inteligencji otwiera wiele możliwości innowacyjnego podejścia do projektów więc warto odpowiednio zaplanować kroki:

  1. Zrozumienie Potencjału AI:

Zdobądź podstawową wiedzę na temat dostępnych narzędzi i technologii AI. Znajomość ich funkcji i zastosowań pomoże zidentyfikować obszary, w których można wykorzystać sztuczną inteligencję.

2. Nastawienie na Cel:

Określ konkretny cel, jaki chcesz osiągnąć za pomocą AI. Czy to optymalizacja procesów, personalizacja doświadczeń użytkowników czy rozwiązanie konkretnego problemu?

3. Proces Projektowy:

Wprowadź AI do procesu projektowego. Rozważ, w którym miejscu projektu sztuczna inteligencja może przynieść najwięcej korzyści. To może być początkowy etap analizy danych, projektowanie interfejsu czy proces optymalizacji.

4. Definiowanie Problemów i Zagadnień:

Zidentyfikuj konkretne problemy lub wyzwania, które chcesz rozwiązać za pomocą AI. Określ, jakie zagadnienia są istotne dla twojego projektu.

AI w kontekście edukacji i STEAM.

Wykorzystanie AI w połączeniu z podejściem STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) otwiera przed nami nieograniczone możliwości rozwijania nowoczesnej edukacji, kładąc nacisk na podmiotowość i sprawczość uczennic i uczniów.

Integracja AI w kontekście STEAM przyczynia się do tworzenia holistycznego podejścia do edukacji. Science, Technology, Engineering, Arts i Mathematics stanowią spójną całość, a sztuczna inteligencja staje się elementem wspierającym rozwijanie kompetencji w każdym z tych obszarów. Edukacja z użyciem AI powinna kłaść nacisk na podmiotowość i sprawczość uczniów, a działania oparte na projektach, eksperymenty, twórcze zadania, a także współpraca z AI umożliwiać rozwijanie własnych pasji, zdobywanie praktycznych doświadczeń i kształtowanie własnej ścieżki naukowej. AI może działać jako mentor, wspierając indywidualne cele edukacyjne uczniów.

Dzięki narzędziom opartym na AI, uczniowie mają szansę rozwijać umiejętności analityczne, logiczne, kreatywne i komunikacyjne, potrzebne do skutecznego funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy. Tak więc twórcza praca z AI w edukacji staje się istotnym elementem przygotowywania do wyzwań współczesnego świata, gdzie AI nie zastępuje, lecz wzmacnia kompetencje.

Synergia ludzkiej kreatywności i sztucznej inteligencji

W dzisiejszym świecie kreatywność i sztuczna inteligencja mogą współistnieć, tworząc synergiczne efekty. Granice pomiędzy ludzką a maszynową kreatywnością stają się płynne, dając nam nowe możliwości i perspektywy. Kluczem do sukcesu jest jednak właściwe balansowanie, traktując sztuczną inteligencję jako partnera, nie konkurenta.

Poznanie technologii AI to nie tylko nauka korzystania z narzędzi, ale także zdolność do nawiązywania dialogu i czerpania inspiracji. To proces dynamiczny, który wymaga elastyczności, eksperymentów i otwartości na innowacyjne pomysły. Nie chodzi o odtwórcze kopiowanie, lecz o tworzenie przestrzeni, w której sztuczna inteligencja staje się pomocnikiem w procesie tworzenia i rozwiązywania problemów. Kluczem jest nasze podejście do tej technologii, decydujące, czy traktujemy ją jako drogę na skróty czy przestrzeń do twórczego dialogu. Proces projektowy, definiowanie problemów, zagadnień i kontekst rozwijania nowoczesnej kreatywności powinny być nadal w rękach ludzi. AI staje się inspiracją, wspomagającą nasze wysiłki, ale to my decydujemy, jak podejdziemy do tworzenia i interpretowania dzieł sztuki. Pamiętaj, że to Ty jesteś kreatorem_ką, a sztuczna inteligencja to tylko narzędzie wspierające Twój proces twórczy.

W kolejnym artykule opowiemy o tym, jak AI jest wykorzystywana w naszej pracowni, pochylimy się również nad wadami i zaletami integrowania sztucznej inteligencji w proces edukacji.