Aktualności
Warszawa

Wyrównywanie szans na warsztatach i w miejscu pracy

17 sty 2024
3 min czytania

Zbudowanie równościowego miejsca pracy było dla naszego stowarzyszenia tak wyzwaniem, jak i priorytetem. Przeświadczenie o korzyściach z tego wynikających, dla pracodawcy, jak i dla osób zatrudnionych i współpracujących, a także dla budowania świadomego społeczeństwa jest w naszym mniemaniu podstawowym motywatorem, aby szukać rozwiązań w tym kierunku, na miarę możliwości organizacji.

Dlaczego szczególnie bliskie są nam idee równości płci i edukowania w kierunku tolerancji i akceptacji, a także dyskutowania ze szkodliwymi stereotypami?

Od kilku lat prowadzimy warsztaty dla osób w różnym wieku, począwszy od pierwszych klas szkoły podstawowej. Nie raz spotkaliśmy się z sytuacją, kiedy chłopcy wstydzą się zgłosić na zajęcia z szycia, a dziewczynki nieśmiało pytały, czy mogą uczestniczyć w warsztatach na stolarni czy w pracowni elektronicznej. Mamy świadomość skąd biorą się takie stereotypy dotyczące ról płciowych i cieszy nas, że możemy towarzyszyć tym młodym osobom w ich przełamywaniu. Pokazujemy, że sami i same mogą wybierać swoje narzędzia, pasje i zainteresowania. amy nadzieję, że w ten sposób dajemy im odwagę w wyrażaniu siebie i wsłuchiwaniu się w swoje autentyczne potrzeby, niezależnie od tego, co słyszą, że jest bardziej “przynależne” ich płci.

Jeden z projektów realizowanych od kilku lat przez nas w FabLab powered by Orange, we współpracy z Fundacją Orange, jest Maker Woman - projekt dedykowany kobietom. Jest on odpowiedzią na zidentyfikowaną potrzebę wsparcia kobiet w edukacji i rozwoju zawodowym w kierunku wytwórstwa, nowych technologii i rzemiosła. Te dziedziny są nadal zdominowane przez mężczyzn i - podobnie jak w przypadku zajęć z młodzieżą - chcemy kobietom dodawać odwagi w odkrywaniu tych dziedzin, stereotypowo kojarzonych jako “męska domena”.

Podobne cele przyświecają nam, jeśli chodzi o budowanie społeczności skupionej wokół naszych pracowni, a złożonej z pracowników_czek stowarzyszenia, współpracowników_ek i wolontariuszy_ek. Chcemy, żeby każda osoba mogła się tu czuć równouprawniona - niezależnie od płci - do wyrażania siebie, poszukiwania swoich talentów i posiadania równych szans na rozwój zawodowy w obranym przez siebie kierunku.

Jak rozumiemy miejsce pracy oparte na równości płci?

Priorytety, jakie wyznaczyliśmy sobie, jako miejsce pracy bez uprzedzeń płciowych, to:

  1. Wprowadzenie równych szans we wszystkich procesach, począwszy od rekrutacji, przez ocenę pracy, po rozwój zawodowy.
  2. Równe płace dla pracowników_czek wykonujących pracę na tych samych stanowiskach, bez względu na płeć.
  3. Stworzenie otwartej przestrzeni do dyskusji na temat równości płci oraz zachęcanie do zgłaszania sytuacji związanych z dyskryminacją.
  4. Kształtowanie kultury organizacyjnej, która promuje świadomość i szanuje różnice płciowe, eliminując stereotypy i uprzedzenia.

Wierzymy, że w ten sposób dajemy każdej osobie, która chce być częścią naszego zespołu, równe szanse na rozwój zawodowy i związaną z tym satysfakcję z pracy, bez względu na płeć.

Środowisko organizacji pozarządowych jest niekiedy pomijane w rozmowie o budowaniu kultury zatrudnienia, jednak swoim przykładem chcemy włączać NGO do tej ogólnokrajowej debaty i zmiany. Chcemy również inspirować inne organizacje z trzeciego sektora do wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Według danych GUS na koniec 2020 roku w organizacjach pozarządowych zatrudnionych na umowy o pracę lub cywilnoprawne było ponad pół miliona osób. To znaczący odsetek naszych obywateli_obywatelek, kreowanie dla nich sprawiedliwych miejsc pracy będzie zmianą korzystną dla całego społeczeństwa.

W kolejnym artykule opowiemy Wam, jak wyglądał proces wprowadzania zmian w naszym stowarzyszeniu w kierunku włączającego miejsca pracy.