Zakończone

PAKT

PAKT

Projekt Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii – PAKT. Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. ...