Projekty

PAKT

PAKT

Projekt Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii – PAKT. Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. ... read more

Pracownia w Olsztynie

Pracownia w Olsztynie

Pracownia druku 3D, audiowizualna, stolarska, plotera laserowego i CNC, skupione w jednym miejscu: olsztyńskich Koszarach Dragonów. Główną misją pracowni jest rozwijanie kompetencji przyszłości i budowanie sprawczości u dzieci, młodzieży i nauczycieli. ... read more

Pracownia we Wrocławiu

Pracownia we Wrocławiu

Pierwsza we Wrocławiu przestrzeń prowadząca działalność w zakresie nowych technologii i rzemiosła. Integrująca aktywności edukacyjne, społeczne i kulturalne. Ukierunkowana na rozwijanie kompetencji przyszłości u dzieci, młodzieży i dorosłych ... read more

FabLab

FabLab

Miejsce w Warszawie integrujące działalność edukacyjną, kulturalną i społeczną w zakresie nowych technologii oraz szeroko rozumianego rzemiosła. Pracownia służy wymianie wiedzy, kompetencji i współpracy przedstawicieli różnych środowisk, grup ... read more

Maker Woman

Maker Woman

projekt poświęcony kobietom, chcącym zmienić swoją ścieżkę kariery i podnieść swoje kwalifikacje. Skupiony na kompleksowej nauce projektowania i wytwarzania prototypów innowacyjnych produktów. ... read more

YouthLab

YouthLab

projekt skierowany do młodych osób, umożliwiający im rozpoczęcie nowej ścieżki zawodowej “od zera”. Każda ze ścieżek (modelowanie i druk 3D, elektronika, projektowanie grafiki wektorowej i obsługa maszyn CNC) ... read more

Young Makers

Young Makers

warsztaty dla młodzieży z pieczy zastępczej, chcącej odkryć swój potencjał i rozwinąć zainteresowania w zakresie m.in. druku 3D, szycia, projektowania 2D i 3D, stolarki, czy obsługi maszyn ... read more