Aktualności
Wrocław

Czy edukacja STEAM może być demokratyczną odpowiedzią na wyzwania XXI wieku?

20 wrz 2023
2 min czytania

Współczesna edukacja stoi przed wieloma wyzwaniami, z których jednym jest dążenie do wyrównywania szans i zapewnienia uczniom równego dostępu do wiedzy. Kluczowym pojęciem w tej dyskusji jest demokratyczność w edukacji, której jednym z barometrów może być koncepcja STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics).

Model ten, będąc połączeniem nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki, przynosi wizję holistycznego, interdyscyplinarnego podejścia do nauczania. Ale czy jest demokratyczna?

STEAM wydaje się być wspaniałym sposobem na zniwelowanie różnic w dostępie do edukacji. Uczniowie i uczennice, niezależnie od swojego pochodzenia, płci, czy statusu ekonomicznego mają możliwość rozwijania umiejętności niezbędnych w XXI wieku, takich jak krytyczne myślenie, kreatywność czy zdolność do rozwiązywania problemów. Te umiejętności są kluczem do przyszłej kariery i pełnej realizacji w dorosłym życiu.
Dodatkowo, poprzez programy STEAM, uczniowie mają dostęp do nowych technologii, narzędzi i metod nauczania, które mogą być niedostępne w tradycyjnych programach edukacyjnych.

STEAM rozwija różnorodne umiejętności i co ważne, jest otwarty na tę różnorodność. Dzięki temu uczniowie, niezależnie od ich zainteresowań i talentów, mogą znaleźć coś dla siebie w programie STEAM. Pozwala też na współpracę wśród uczniów, promuje naukę tolerancji i akceptacji dla odmienności.

O ile założenia metodologii STEAM cechują się demokratycznością, o tyle dostęp do edukacji STEAM może być nierówny, co wpływa na percepcję jej demokratycznego charakteru. I tutaj zaczynają się schody.

Po pierwsze, bariery finansowe. Sprzęt, narzędzia i zasoby potrzebne do nauczania mogą być kosztowne (ale nie muszą!), co sprawia, że szkoły w biedniejszych rejonach mogą mieć problem z dostarczeniem odpowiedniej edukacji STEAM.

Wdrożenie programu STEAM wymaga nie tylko wiedzy merytorycznej, ale również umiejętności interdyscyplinarnego myślenia. Nie wszyscy nauczyciele są odpowiednio przygotowani do prowadzenia zajęć z zakresu STEAM, co może prowadzić do nierówności w jakości nauczania między szkołami. Szkolenie nauczycieli może być wyzwaniem, ale warto inwestować w rozwój zawodowy kadry, aby sprostać wymogom współczesnego świata.

Jednak mimo tych wyzwań, wartość edukacji STEAM w kontekście przygotowywania młodzieży do przyszłości jest niepodważalna. W erze cyfryzacji i globalizacji umiejętności takie jak kreatywność, krytyczne myślenie czy zdolność do rozwiązywania problemów są nieocenione.

Podsumowując, czy edukacja STEAM jest demokratyczna? Jak wiele koncepcji, odpowiedź na to pytanie zależy od kontekstu jej wdrożenia. Chociaż ma potencjał przekształcenia edukacji i dostosowania jej do potrzeb współczesnego świata, jej sukces zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy: rządów, nauczycieli, rodziców i, co najważniejsze, samych uczniów. Demokracja w edukacji nie polega jedynie na równym dostępie, ale również na jakości i adekwatności do potrzeb społeczeństwa.