Powrót do strony głównej

O nas

Kim jest twórca? Czy to osoba projektująca rzeczy użyteczne? Czy żeby tworzyć, trzeba mieć talent?Według nas twórca drzemie w każdym człowieku. Kryje się pod postacią potrzeby wyrażania siebie, kreowania świata i urzeczywistniania swoich idei.

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Robisz.to jest społecznością maker’ów, profesjonalistów i hobbystów, którzy dzielą wspólną pasję do tworzenia oraz uczą innych, jak tworzyć w oparciu o wiedzę technologiczną i umiejętności rzemieślnicze.

W naszej działalności traktujemy je jak narzędzia do niesienia pozytywnych zmian społecznych - pracujemy z grupami zagrożonymi wykluczeniem oraz poruszamy tematy istotne dla społeczności. 

Pielęgnowanie twórczych umiejętności prowadzi do pozytywnych zmian społecznych, co mamy okazję obserwować podczas prowadzonych warsztatów i projektów edukacyjnych.

Widząc ogromną potrzebę wspierania systemu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, propagujemy powstawanie miejsc nieformalnej edukacji z zakresu nowych technologii i rzemiosła - FabLab’ów - które dzięki swej dynamice działania łatwiej dostosowują się do zmian na rynku.

Wizja

Naszą wizją jest kreowanie w Polsce środowiska przyjaznego twórcom i tworzeniu. Chcemy, aby jak największa liczba osób na terenie Polski miała dostęp do FabLab’ów i Makerspace’ów, w których będzie mogła tworzyć, uczyć się i wymieniać wiedzą z innymi. 

Staramy się, aby wartości, jakie niesie ze sobą umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów, stały się rozpoznawalne na szczeblu krajowym i niosły ze sobą edukacyjne zmiany systemowe. Poprzez nasze działania chcemy przywracać poczucie sprawczości i samodzielności ludziom w każdym wieku, wskrzeszać atrakcyjność zawodów techniczno - rzemieślniczych oraz pokazać, że każdy może być twórcą.

Misja

Naszą misją jest stworzenie nowych pracowni technologiczno - rzemieślniczych, takich jak FabLab’y i Makerspace’y, dając do nich dostęp 100 tys. osobom w całej Polsce. 

Chcemy przeszkolić z nowych technologii i rzemiosła 100 tys. osób i przeprowadzić skalowalne projekty społeczne dla 50 tys. osób. Dążymy do stworzenia w Polsce świadomej społeczności 3,5 mln maker’ów oraz wprowadzenia edukacji STEM do polskich szkół.

Cel

Naszym celem na następne lata jest:

  • utworzenie w Polsce 11 nowych makerspace’ów i FabLabów;
  • przeprowadzenie pierwszego w Europie środkowej FabAcademy;
  • zrealizowanie pierwszego w Polsce wydarzenia Maker Faire;
  • stworzenie mobilnej pracowni FabLab, dzięki której będziemy mogli dotrzeć do mniejszych miejscowości i szkół, niemających na co dzień dostępu do nowych technologii;

Kontakt

Stowarzyszenie Robisz.to
e-mail: kontakt@146.59.35.116

Siedziba główna w Warszawie:
ul. Twarda 14/16
00-105 Warszawa

Adres Rejestrowy:
ul. Oficerska 16
81-548 Gdynia

NIP: 5833215460
KRS: 0000637354
Regon: 36543512300000