1 min read

Young Makers

Young Makers

warsztaty dla młodzieży z pieczy zastępczej, chcącej odkryć swój potencjał i rozwinąć zainteresowania w zakresie m.in. druku 3D, szycia, projektowania 2D i 3D, stolarki, czy obsługi maszyn CNC.