Przemek Jeske

FioletowyKonik
lis
05
Young Makers

Young Makers

warsztaty dla młodzieży z pieczy zastępczej, chcącej odkryć swój potencjał i rozwinąć zainteresowania w zakresie m.in. druku 3D, szycia,