Powrót do strony głównej

Young Makers

Projekt skierowany do młodzieży pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem projektu było rozwinięcie zainteresowań i predyspozycji zawodowych młodzieży, dzięki indywidualnie dobranej ścieżce warsztatów rzemieślniczych i nowo technologicznych. Łącznie odbyło się 243 godzin zajęć i konsultacji z mentorami, w których wzięło udział 35 osób. Ponadto zorganizowano 60 godzin warsztatów otwartych, w których uczestniczyło 138 wychowanków domów dziecka i ośrodków socjoterapeutycznych.

Strona programu

Kontakt

Stowarzyszenie Robisz.to
e-mail: kontakt@146.59.35.116

Siedziba główna w Warszawie:
ul. Twarda 14/16
00-105 Warszawa

Adres Rejestrowy:
ul. Oficerska 16
81-548 Gdynia

NIP: 5833215460
KRS: 0000637354
Regon: 36543512300000